ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Ανάπτυξη επικαλύψεων με αντιβιοεπιστρωτικές ιδιότητες για κύτος πλοίουDevelopment of ship hull coatings with antibiofouling properties
H επιφάνεια του πλοίου σε επαφή με θαλασσινό νερό υπόκειται σε μαζική εγκατάσταση θαλασσίων οργανισμών (βακτήρια, φύκη, μαλάκια) με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της επιφάνειας, την πλοήγηση του πλοίου, την κατανάλωση καυσίμου και το περιβάλλον που μεταφέρονται οι οργανισμοί.
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη υφαλοχρωμάτων που παρεμποδίζουν την αρχική επίστρωση της επιφάνειας του κύτους του πλοίου με θαλάσσιους οργανισμούς και υποβοηθούν στην αποκόλληση των επιστρώσεων που αρχικά δημιουργήθηκαν.
Ανεξάρτητα από τον μηχανισμό παρεμπόδισης και απόρριψης της βιορύπανσης, ο σχεδιασμός βασίζεται σε ταυτόχρονη μείωση κόστους και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.   
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Δημήτριος Χατζηαβραμίδης

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Σχεδιασμός Προϊόντων

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: Αντώνιος Καρακολίδης