ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Πειραματικές μετρήσεις και μοντελοποίηση ιξώδους ιοντικών υγρών και μιγμάτων αυτών με κλασσικούς διαλύτες
Τα ιοντικά υγρά (ΙΥ) εμφανίζουν τιμές ιξώδους πολύ μεγαλύτερες από αυτές των κλασσικών ρευστών, όπως οι κοινοί οργανικοί διαλύτες. Αυτή η ιδιότητα φυσικά εξαρτάται έντονα από τη δομή τους και οφείλεται στις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ιόντων, στις δυνάμεις διασποράς (van der Waals), στις πολικές δυνάμεις και στους δεσμούς υδρογόνου.. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι οι πειραματικές μετρήσεις ιξώδους πρωτικών υδροξυαιθυλαμμωνικών ιοντικά υγρά 3ης γενιάς σε διάφορες θερμοκρασίες καθώς και μιγμάτων αυτών με κλασσικούς διαλυτές όπως νερό, οξικός αιθυλεστέρας, αιθανόλη κλπ σε διάφορες συγκεντρώσεις και θερμοκρασίες. Θα μελετηθεί η επίδραση του είδους ανιόντων και των κατιόντων των ιοντικών υγρών καθώς και η επίδραση της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης. Επίσης, στόχος της εργασίας είναι η μοντελοποιήση των πειραματικών μετρήσεων με εμπειρικές και ημι-εμπειρικές προσεγγίσεις.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Επαμεινώνδας Βουτσάς

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Θερμοδυναμική II

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ