ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοϋβριδικών υλικών Fe@νανοσωλήνων άνθρακα- μαγνητίτη
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η σύνθεση, ο χαρακτηρισμός και η μελέτη των δομών - ιδιοτήτων νανοϋβριδικών υλικών με βάση νανοσωλήνες άνθρακα που εμπεριέχουν εγκλεισμένα νανοσωματίδια σιδήρου. Η σύνθεση των νανοϋβριδικών υλικών Fe@νανοσωλήνων άνρακα - μαγνητίτη θα γίνει in situ με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής αυτοσυναρμολόγησης και θα πραγματοποιηθεί διαλυτοθερμικά με χρήση αυτόκλειστου ή με μικροκυματική ακτινοβολία χρησιμοποιώντας αντιδραστήρα μικροκυμάτων. Τα παραγόμενα υλικά θα χαρακτηριστούν με μία σειρά μεθόδων ενόργανης χημικής ανάλυσης συμπεριλαμβανομένων  XRD, TG-DTG, micro Raman, SEM-EDAX και HRΤΕΜ. Στην πορεία της διπλωματικής εργασίας θα εξεταστεί η επίδραση των πειραματικών συνθηκών (ποσότητες αντιδρώντων, θερμοκρασία, χρόνος αντίδρασης κ.λ.π.) στη δομή και τη μορφολογία των τελικών προϊόντων.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Κορδάτος

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Διαδικασίες Παραγωγής Νέων Ανόργανων Υλικών

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: Γεώργιος Κουρούσιας