ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για το πρόβλημα της επαναστόχευσης φαρμάκων  
Η επαναστόχευση φαρμάκων είναι η χρήση υφιστάμενων φαρμακευτικών ουσιών για θεραπευτικούς στόχους που είναι διαφορετικοί σε σχέση με τις υπάρχουσες ενδείξεις. Το σημαντικό πλεονέκτημα είναι ο σημαντικά μικρότερος χρόνος και κόστος σε σχέση με την ανακάλυψη νέων ουσιών. Στη διπλωματική αυτή εργασία θα αναπτυχθούν υπολογιστικές μεθοδολογίες για το πρόβλημα αυτό χρησιμοποιώντας δεδομένα που είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε βάσεις δεδομένων όπως η DrugBank, η ArrayExpress και η Gene Ontology.

  

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Χαράλαμπος Σαρίμβεης

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΙΔΕΡΗ