ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Μελέτη της λειτουργίας μικροβιακής κυψέλης καυσίμου (MFC) ενός και δύο θαλάμων με συνθετικό και πραγματικό λύμα.
Οι μικροβιακές κυψέλες καυσίμου (microbial fuel cells - MFCs) αντιπροσωπεύουν μία από τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρισμού. Είναι διατάξεις που καθιστούν εφικτή την παραγωγή ηλεκτρισμού από βιομάζα (βακτήρια). Δεν είναι ακόμα διαθέσιμες πέρα από ερευνητικές εφαρμογές, αλλά είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την επεξεργασία ευρείας κλίμακας λυμάτων (οικιακά, βιομηχανικά κ.α.) και για την παροχή ενέργειας σε δυσπρόσιτο εξοπλισμό (σε υδατικά περιβάλλοντα) με περιορισμένες ενεργειακές απαιτήσεις.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Γεράσιμος Λυμπεράτος

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Περιβαλλοντική Μηχανική

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: Ανέστης Ιντζές