ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Επεξεργασία υγρών αποβλήτων μονάδας παραγωγής βιοαιθανόλης. 
Η διπλωματική εργασία θα ασχοληθεί με το χαρακτηρισμό και την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που δημιουργούνται κατά τη βιομετατροπή προδιαλεγμένων και προξηραμένων οικιακών βιοαποβλήτων σε αιθανόλη στην πρότυπη μονάδα παραγωγής αιθανόλης που λειτουργεί στη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
Περισσότερες πληροφορίες:

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Μαρία Λοϊζίδου

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: Γιώργος Ορφανίδης