ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Επίδραση της διατήρησης ελιών και ελαιόμαζας σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα και επίδραση στην ποιότητα του εξαγόμενου ελαιόλαδου
Θα μελετηθεί η επίδραση της διατήρησης ελιών σε συνθήκες ψύξης ή περιβάλλοντος καθώς και της ελαιόμαζας σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα. Επίσης θα εξεταστεί η επίδραση των ανωτέρω συνθηκών στην ποιότητα του εξαγόμενου ελαιόλαδου.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνα Τζιά

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Επεξεργασία και συντήρηση Τροφίμων

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ