ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Επίπτωση προσθήκης ανανεώσιμων υποκατάστατων στην σταθερότητα ναυτιλιακων καυσίμων
Μελέτη της επίπτωσης στην οξειδωτική σταθερότητα και την ανάπτυξη μικροβιακού φορτίου στα ναυτιλιακά καύσιμα λόγω της προσθήκης βιοντήζελ (FΑΜΕ) ή/και άλλων ανανεώσιμων και εναλλακτικών καυσίμων 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Φανούριος Ζαννίκος

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Ενεργειακές Τεχνολογίες

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ