ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Τροποποίηση ενζυμικής δραστικότητας κυτταρινασών
Η διπλωματική εργασία θα περιλαμβάνει δοκιμές ενός εύρους φυτικών εκχυλισμάτων για τη μελέτη της επίδρασής τους στη δραστικότητα ενζύμων κατάλληλων για διάφορες βιοτεχνολογικές εφαρμογές όπως η υδρόλυση της κυτταρίνης.  Φυτικά εκχυλίσματα που επιδρούν σε ενζυμικά σκευάσματα θα κλασματωθούν προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των δραστικών ενώσεων τους. Ο φοιτητής θα μάθει διαφορετικές μεθόδους κλασμάτωσης, διάφορες μέθοδοι για τη μέτρηση ενζυμικών ενεργοτήτων και τεχνικές χρωματογραφίας.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ευάγγελος Τόπακας

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: Βασίλης Διαμαντόπουλος