ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Χαρακτηρισμός πολυμερών μέσω δυναμικής σκέδασης φωτός
Σε συνεργασία με την Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Ε. Παυλάτου, θα αξιοποιηθεί η τεχνική της δυναμικής σκέδασης φωτός (DLS) για τον προσδιορισμό κρίσιμων μεγεθών  (π.χ. μοριακό βάρος, υδροδυναμική ακτίνα, μέγεθος και κατανομή μεγεθών, z-δυναμικό) σε πολυμερικά υλικά.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Σταματίνα Βουγιούκα

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Μηχανική Παραγωγής Πολυμερικών Υλικών

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: Γκαντέλα Χρυσούλα