ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Ενεργειακή κατανάλωση σε εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων 
Στη Διπλωματική αυτή Εργασία θα επιλεγεί μια μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων, για την οποία θα καταγραφούν/εκτιμηθούν δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας. Σε συνδυασμό με δεδομένα λειτουργίας της μονάδας θα αξιολογηθεί η «ενεργειακή συμπεριφορά» της μονάδας και θα διατυπωθούν προτάσεις τροποποίησης/βελτίωσης της ενεργειακής της εικόνας. 
Περισσότερες πληροφορίες:

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ελένη Γρηγοροπούλου

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Περιβαλλοντική Μηχανική

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: Μπαμπίλης Χρήστος