ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Εφαρμογή της υπερκρίσιμης εκχύλισης για την παραγωγή εκχυλισμάτων από το φυτό Cistus Creticus.
Η Υπερκρίσιμη Εκχύλιση αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική διεργασία ανάκτησης αιθέριων ελαίων από φυτικές πρώτες ύλες.
Τα παραγόμενα έλαια έχουν σημαντικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα/συντηρητικά τροφίμων αλλά και ως συστατικά αρωμάτων ή φαρμάκων ή συμπληρώματα διατροφής.
Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης έρευνας του Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς προτείνονται θέματα διπλωματικών εργασιών που στοχεύουν στην εφαρμογή της υπερκρίσιμης εκχύλισης για την παραγωγή αιθερίων ελαίων από φυτά της ελληνικής χλωρίδας, όπως:
Α.Sideritis
o    perfoliata subs. Athoa
o    clandestina
o    euboea
o    syriaca (μαλοτήρα)
Β. Cistus creticus

Στις διπλωματικές αυτές θα πραγματοποιηθεί: (α) πειραματική μελέτη της  διεργασίας ανάκτησης του ελαίου με υπερκρίσιμο CO2 και διερεύνηση της  επίδρασης των κύριων λειτουργικών παραμέτρων, (β) μελέτη της  αντιοξειδωτικής δράσης του εκχυλίσματος, (γ) σύγκριση με άλλες μεθόδους  ανάκτησης, και (δ) μαθηματική προσομοίωση της διεργασίας υπερκρίσιμης  εκχύλισης.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Μαγουλάς

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Θερμοδυναμική II

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: Μαρία Χίλιου