ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Υδατικό αποτύπωμα βιομηχανικής μονάδας 
Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος με ζωτικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου από την αρχή της ιστορίας του, που λόγω της πληθυσμιακής αύξησης, των κλιματικών αλλαγών και της συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης αντιμετωπίζεται τα τελευταία χρόνια ως φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια. Γίνεται έτσι επιτακτική η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε η έννοια του Υδατικού Αποτυπώματος (ΥΑ-WaterFootprint), ενός εναλλακτικού δείκτη κατανάλωσης γλυκού νερού. Διαθέσιμες εκτιμήσεις ΥΑ υπάρχουν για πολλά γεωργικά προϊόντα αλλά όχι για βιομηχανικά προϊόντα ή και ολόκληρους βιομηχανικούς κλάδους.
Στη διπλωματική αυτή εργασία θα υπολογισθούν συνιστώσες του ΥΑ σε μια βιομηχανική μονάδα, στη βάση της κατανάλωσης νερού και του επιμερισμού του στα παραγόμενα προϊόντα. Οι υπολογισμοί θα βασίζονται σε δεδομένα παραγωγής, καταγεγραμμένες μετρήσεις νερού και στην ανάλυση των γραμμών παραγωγής της βιομηχανίας.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ελένη Γρηγοροπούλου

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Περιβαλλοντική Μηχανική

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: Αναδιώτη Ελευθερία