ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Aξιοποίηση οικιακών ζυμώσιμων απορριμμάτων, για την παραγωγή βιορροφητικού υλικού
Σκοπός της Διπλωματικής είναι να uελετηθούν και να υλοποιηθούν λύσεις που θα βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση οικιακών ζυuώσιuων απορριuuάτων uε στόχο την παραγωγή βιορροφητικού υλικού. Θα ελεχθούν οι ιδιότητες της ρόφησης της παραγόμενης βιομάζας για περαιτέρω εκμετάλευση σε πληθώρα διαφορετικών χρήσεων στο περιβάλλον, με σημαντικότερο και δημοφιλέστερο εκπρόσωπο τον ενεργό άνθρακα. Ο ενεργός άνθρακας (AC) είναι ένα πορώδες υλικό, με μεγάλη εσωτερική επιφάνεια στην οποία οφείλεται η δυνατότητα κατακράτησης ουσιών από υγρές ή αέριες μάζες. Συνέπεια των ικανοτήτων δέσμευσης που το διέπουν, είναι η εφαρμογή του στην απόσμηση, τον αποχρωματισμό υγρών, την αποχλωρίωση, την κατακράτηση βαρέων μετάλλων και οργανικών υλών του νερού, στην επεξεργασία αερίων, στην επεξεργασία λυμάτων, στη γεωργία, ακόμη και στην παραγωγή φαρμάκων. Θα ελεγχθεί η απόδοση και η ποιότητα του τελικού προϊόντος καθώς και η περιεκτικότητα σε άνθρακα.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Γεράσιμος Λυμπεράτος

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Περιβαλλοντική Μηχανική

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: Χαράλαμπος Παυλόπουλος