ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Αναερόβια χώνευση ζυμώσιμων οικιακών αποβλήτων σε  Περιοδικό Αναερόβιο Αντιδραστήρα με Ανακλαστήρες (PABR)
Θα εξεταστεί και θα βελτιστοποιηθεί η παραγωγή μεθανίου σε περιοδικό αναερόβιο αντιδραστήρα με ανακλαστήρες  (α) εκχυλίσματος και (β) αιωρήματος προξηραμένων και τεμαχισμένων ζυμώσιμων οικιακών απορριμμάτων προδιαλεγμένων στην πηγή.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Γεράσιμος Λυμπεράτος

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Περιβαλλοντική Μηχανική

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: Αθανάσιος Γούμενος