ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Ενσωμάτωση βιοδραστικών συστατικών για επικάλυψη τροφίμων  
Θα εξεταστεί ο εγκλεισμός βιοδραστικών συστατικών σε απλές ή σύνθετες εδώδιμες μεμβράνες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επικάλυψη διαφόρων τροφίμων με σκοπό την αύξηση της διατηρησιμότητάς τους. 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνα Τζιά

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Επεξεργασία και συντήρηση Τροφίμων

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: ΣΟΦΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ