ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Συνέπειες από πιθανά ατυχήματα σε διάφορους τύπους δεξαμενών υγροποιημένων αερίων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Η διπλωματική θα πρέπει να αναφερθεί στους διαφόρους τύπους δεξαμενών και τα πιθανά ατυχήματα που μπορεί να συμβούν. Να γίνει αναδρομή σε βάσεις δεδομένων από αντίστοιχα ατυχήματα που έχουν συμβεί. Να διερευνήσει με παραδείγματα εφαρμογής τις αναμενόμενες επιπτώσεις από ατυχήματα σε διάφορους τύπους δεξαμενών με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: + Ιωάννης Ζιώμας

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: ΧΟΥΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ