ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Ανάπτυξη βάσης φασματικών δεδομένων ESEM-EDX, ATR-FTIR, XRF, FORS  πιγμέντων αναφοράς που ταυτοποιούνται σε έργα τέχνης διαφόρων ιστορικών περιόδων. 
Εξέταση μιας μεγάλης ποικιλίας πιγμέντων αναφοράς που ταυτοποιούνται σε έργα τέχνης διαφόρων ιστορικών περιόδων με τη χρήση μη καταστρεπτικών και φασματοσκοπικών μεθόδων όπως VI-NIR FORS, XRF, ESEM-EDX και ATR-FTIR. Προσδιορισμός της χημικής σύστασης και της μοριακής δομής τους. Δημιουργία φασματικής βάσης δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκριτική ανάλυση και ταυτοποίηση των πιγμέντων ιστορικών έργων.      
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Μαρία Κουή

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Σχετικό Μάθημα : Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ-ΜΑΡΙΑ