ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Περιβαλλοντική και Οικονομική Ανάλυση Κύκλου Ζωής ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων για την Ελλάδα. 
Θα μελετηθούν τα χαρακτηριστικά των βιοαποβλήτων των οικιακών απορριμμάτων και θα προταθούν μέθοδοι και τεχνικές για τη βέλτιστη διαχείρισή τους. Στόχος είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησής τους για την παραγωγή χημικών ενώσεων και προϊόντων και να δημιουργηθεί η αξιακή αλυσίδα (value chain) των βιοαποβλήτων ανάλογα με τις τεχνικές που θα προταθούν.  

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Μαρία Λοϊζίδου

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: Χριστίνα Pννα Βαρελά