ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Διαχωρισμός αλάτων από την άλμη μονάδας αφαλάτωσης θαλάσσιου νερού
Η διπλωματική εργασία θα ασχοληθεί με τον διαχωρισμό των αλάτων που παράγονται με την επεξεργασία της άλμης από μονάδα αφαλάτωσης με το πιλοτικό σύστημα Sol-Brine. Θα διερευνηθούν οι βέλτιστες συνθήκες απομάκρυνσης ανθρακικών και θειϊκών αλάτων πριν από το σύστημα εξατμηστήρα, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι επικαθήσεις στα επόμενα βήματα επεξεργασίας της άλμης.   

Περισσότερες πληροφορίες:

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Αικατερίνη Χαραλάμπους

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: Aγγελος Πασιπουλαρίδης