Διακρίσεις-Επιτεύγματα

ΤΟΜΕΑΣ Ι
Το Βραβείο της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Χημικών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2013 απονέμεται στον κ. Αλκιβιάδη - Ορφέα Χατζηβασιλείου για την Εργασία του με τίτλο: «Σχεδιασμός, σύνθεση και χαρακτηρισμός δομής νέων ωρονών με συνδυασμένη βιολογική δράση» και Επιβλέπουσα την Επίκ. Καθηγήτρια Αναστασία Δέτση.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ
Το Βραβείο της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2013 απονέμεται στον κ. Μ. Μαρτίνο για την Εργασία του με τίτλο: «Μελέτη της Συμπεριφοράς μικροβιακών κελιών καυσίμου ενός και δύο θαλάμων τροφοδοτούμενων με συνθετικό και αστικό λύμα» και Επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεράσιμο Λυμπεράτο.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ
Το Βραβείο της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2013 απονέμεται στην κ. Σταυρούλα Κουταλίδη για την Εργασία της με τίτλο: «Τετράποδη μετακίνηση μέσω ηλεκτροχημικών δικτύων: Μια ρομποτική εφαρμογή βασισμένη σε αυτόνομες ηλεκτροχημικές ταλαντώσεις» και Επιβλέποντα τον Επίκ. Καθηγητή Αντώνη Καραντώνη

ΤΟΜΕΑΣ IV
Το Βραβείο της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2013 απονέμεται στον κ. Κωνσταντίνο Κατσίμπουρα για την Εργασία του με τίτλο: «Σύνθεση καινοτόμων υποστρωμάτων για το χαρακτηρισμό εστερασών του γλυκουρονικού οξέος της ημικυτταρίνης» και Επιβλέποντα τον Λέκτορα Ευάγγελο Τόπακα

ΘΩΜΑΪΔΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΟΛΗΣ 2013
Για το Βραβείο αυτό, από τις ανωτέρω η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής επέλεξε την Εργασία του  κ. Κωνσταντίνου Κατσίμπουρα ως την καλύτερη Διπλωματική Εργασία της Σχολής για το έτος 2013.