Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Η διδακτορική διατριβή της Παπασπυρίδη Λευκής-Μαρίας, με τίτλο "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ", που εκπονήθηκε στη Σχολή μας με επιβλέποντα τον κ. Π. Χριστακόπουλο, Καθηγητή ΕΜΠ, βραβεύτηκε με το 1ο Βραβείο «Στάμου Στούρνα» Καλύτερης Πειραματικής Διδακτορικής Διατριβής του έτους 2011 

Επίσης δόθηκαν τρεις έπαινοι σε διατριβές οι οποίες διακρίθηκαν σε ορισμένα κριτήρια του ως άνω βραβείου και συγκεκριμένα στους κ.κ.

Γεωργίου Παντελίτσα για τη διατριβή της με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΙΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΒΟΛΤΑΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥΣ» η οποία εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του κ. Ι. Σιμιτζή, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ

Παναγιωτόπουλο Ιωάννη για τη διατριβή του με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΩΣΙΜΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΟ/ΑΜΥΛΟΥΧΟ/ ΛΙΓΝΙΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΗΣ» η οποία εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του κ. Ε. Κούκιου, Καθηγητή ΕΜΠ

Λάζου Ανδριάνα για τη διατριβή της με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΒΟΛΗΣ» η οποία εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη της κ. Μ. Κροκίδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ