Διακρίσεις-Επιτεύγματα

ΤΟΜΕΑΣ Ι
Το Βραβείο της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Χημικών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2012 απονέμεται στην κ. Αλίκη Δούκα για την Εργασία της με τίτλο: «Σύνθεση και μελέτη ιοντικών υγρών ως διαλύτες σε οργανικές αντιδράσεις και έλεγχος της βιοαποικοδομησιμότητάς της» και Επιβλέπουσα την Επίκ. Καθηγήτρια Αναστασία Δέτση.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ
Το Βραβείο της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2012 απονέμεται στον κ. Ντμήτριι Ποζάρσκιι για την Εργασία του με τίτλο: «Μη γραμμική ανάλυση αντιδραστήρων χημικής απόθεσης από ατμό με διασύνδεση εμπορικού λογισμικού υπολογιστικής ρευστοδυναμικής και πηγαίου κώδικα υποβοηθούμενης σύγκλισης» και Επιβλέποντα τον Καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ
Το Βραβείο της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2012 απονέμεται στον κ. Δημήτριο Περιβολιώτη για την Εργασία του με τίτλο: «Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσύνθετων κεραμικών επιστρώσεων οργανικά τροποποιημένων πυριτικών ενώσεων στο κράμα του αλουμινίου ΑΑ2024-Τ3» και Επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Χαριτίδη

ΤΟΜΕΑΣ IV
Το Βραβείο της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2012 απονέμεται στην κ. Μαρία Κανελλή για την Εργασία της με τίτλο: «Ενζυμική Σύνθεση Αλειφατικών Πολυεστέρων» και Επιβλέπουσα τη Λέκτορα Σταματίνα Βουγιούκα  .

ΘΩΜΑΪΔΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΟΛΗΣ 2012
Για το Βραβείο αυτό, από τις ανωτέρω η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής επέλεξε την Εργασία της κ. Μαρίας Κανελλή ως την καλύτερη Διπλωματική Εργασία της Σχολής για το έτος 2012.