Διακρίσεις-Επιτεύγματα
Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012

Στη Γενική Συνέλευση των μελών του SEFI (European Society of  Engineering Education), που  πραγματοποιήθηκε στις 23-26 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη  (http://www.sefi.be/?page_id=52),  εξελέγη ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σημαντικού αυτού  Διεθνούς Οργανισμού η  Καθηγήτρια της Σχολής μας, και Αντιπρύτανις ΕΜΠ, κα. Α. Μοροπούλου.

Η εκλογή αυτή, πέραν της προφανούς τιμής για τη Σχολή μας, έχει έναν  ιδιαίτερο χαρακτήρα για  το Ίδρυμα και τη χώρα μς, καθώς η συνάδελφος είχε καταθέσει την  υποψηφιότητά της στην κατεύθυνση με στόχο την αναγνώριση και ενίσχυση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο των 5-ετών  ενιαίων και αδιάσπαστων  σπουδών των Μηχανικών.

Η Σχολή εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια, και μαζί την ελπίδα να  αξιοποιηθεί η ευκαιρία αυτή για  την προβολή και αναγνωριση των θέσεών μας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ