Διακρίσεις-Επιτεύγματα
Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Η διδακτορική διατριβή του Παρασκευά Γεωργίου με τίτλο "Ανάπτυξη Μοντέλου Μαθηματικού Προγραμματισμού & Κατασκευή Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό του Ελληνικού Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής", που εκπονήθηκε στη Σχολή μας με επιβλέποντα τον Επικ. Καθ. Γ. Μαυρωτά, βραβεύτηκε με το Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής του Ιδρύματος για το ακαδ. έτος 2010-11 από το κληροδότημα Σαράφη.

Βλ. απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 10-7-2012