Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της διεθνούς κατάταξης QS – Top Universities, με βάση στοιχεία για το 2011. Σύμφωνα με την κατάταξη των Σχολών Χημικής Μηχανικής, η Σχολή μας βρίσκεται στην κατηγορία 101-150 σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά σε αυτήν 30-40 σε Ευρωπαϊκή κλίμακα, αφού 11 Ευρωπαϊκές Σχολές ΧΜ βρίσκονται στην κατηγορία 1-50, 17 Σχολές στην 51-100, και 10 Σχολές στην 101-150:

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012/subject-rankings/technology/chemical-engineering?page=4

Στην ίδια ακριβώς κατηγορία με τη Σχολή μας βρίσκεται αυτή της Πάτρας, ενώ εκείνη του ΑΠΘ στην 151-200. Το ΕΜΠ υπερέχει των άλλων 2 στους δείκτες Academic Reputation (AR) και Employment Reputation (ER), ενώ υστερεί στον δείκτη αναφορών (CPP):

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΧΜ ΕΜΠ

ΧΜ ΠΠ

ΧΜ ΑΠΘ

AR

53,3

46,9

43,8

ER

73,6

62,0

59,0

CPP

68,1

92,4

85,8

Με το ΜΙΤ να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, με δείκτες μεταξύ 90 και 100, αλλά και 2 άλλες Σχολές του ΕΜΠ στη διεθνή κατηγορία 51-100, δεν θα πρέπει κανείς να επαναπαύεται!