Διακρίσεις-Επιτεύγματα

ΤΟΜΕΑΣ Ι
Το Βραβείο της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Χημικών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2011 απονέμεται στην κ. Άννα - Μαρία Κυπραίου για την Εργασία της με τίτλο: «Σύνθεση, χαρακτηρισμός δομής και μελέτη της αντιοξειδωτικής και αντιπαρασιτικής δράσης νέων χαλκονών και ωρωνών» και Επιβλέπουσα την Λέκτορα Αναστασία Δέτση.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ
Το Βραβείο της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2011 απονέμεται στον κ. Ιωάννη Αβιζιώτη για την Εργασία του με τίτλο: «Μελέτη της χημικής απόθεσης χαλκού και αλουμινίου από ατμό» και Επιβλέποντα τον Καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ
Το Βραβείο της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2011 απονέμεται στην κ. Βαρβάρα Αποστολοπούλου - Καλκαβούρα για την Εργασία της με τίτλο: «Προσθήκη νανοσκόνης αιματίτη σε πολυμερικές μήτρες πολυστυρενίου και πολύ(μεθακρυλικού μεθυλίου)» και Επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Λουκά Ζουμπουλάκη

ΤΟΜΕΑΣ IV
Το Βραβείο της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2011 απονέμεται στην κ. Μ. Λουκιανού για την Εργασία της με τίτλο: «Μελέτη της κινητικής απόκρισης χρονοθερμοκρασιακών δεικτών ΤΤΙ και εφαρμογή για τον έλεγχο ποιότητας ψυγμένων και κετεψυγμένων τροφίμων στην ψυκτική αλυσίδα» και Επιβλέποντα τον Καθηγητή Πέτρο Ταούκη.

ΘΩΜΑΪΔΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΟΛΗΣ 2011
Για το Βραβείο αυτό, από τις ανωτέρω η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής επέλεξε την Εργασία της κ. Α.-Μ. Κυπραίου ως την καλύτερη Διπλωματική Εργασία της Σχολής για το έτος 2011.