Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Η Συγκλητική Επιτροπή Μεταπτυχιακών του ΕΜΠ, στη συνεδρίαση της στις 13/12/2010, αποφάσισε την απονομή Επαίνου στη Διδακτορική Διατριβή της κ. Χριστίνας Βαφειάδη, που εκπονήθηκε στη Σχολή μας, με τίτλο "Βιοτεχνολογική αξιολόγηση των εστερασών του φερουλικού οξέος ως εργαλείων σύνθεσης βιολογικά ενεργών ενώσεων" (ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ 2008), με Επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παύλο Χριστακόπουλο. Η διάκριση αυτή απονέμεται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής και βράβευσης της καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής στο ΕΜΠ από το Κληροδότημα Σαράφη για το ακαδημαικό έτος 2007-2008, όπου η εργασία της κ. Βαφειάδη αξιολογήθηκε ως δεύτερη σε βαθμολογία.