Διακρίσεις-Επιτεύγματα

ΤΟΜΕΑΣ Ι
Το Βραβείο της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Χημικών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2010 απονέμεται στην κ. Αλεξάνδρα Μπόλμπου για την Εργασία της με τίτλο: «Διερεύνηση της σύστασης αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας στην περιοχή της Αθήνας - Προσδιορισμός των διαφόρων ειδών άνθρακα»και Επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Μαρία Όξενκιουν-Πετροπούλου.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ
Το Βραβείο της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτωντης Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2010 απονέμεται στον κ. Ιωάννη Λιγνό για την Εργασία του με τίτλο: «Πειραματική διερεύνηση φαινομένων ηλεκτροδιαβροχής» και Επιβλέποντα τον Καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ
Το Βραβείο της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Επις΄τημης & Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2010 απονέμεται στον κ. Γεώργιο Βογιατζή για την Εργασία του με τίτλο: «Πρόβλεψη δομής νανοσύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας με χρήση της θεωρίας αυτοσυνεπούς πεδίου» και Επιβλέποντα τον Καθηγητή Δώρο Θεοδώρου.  

ΤΟΜΕΑΣ IV
Το Βραβείο της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2010 απονέμεται στον κ. Σαράντo Κυριακόπουλο για την Εργασία του με τίτλο: «Χρήση των εστερασών του φερουλικού και του οξικού οξέος ως εργαλείων σε διεργασίες σύνθεσης προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας» και Επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παύλο Χριστακόπουλο.