Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Το Α΄ Βραβείο Επίδοσης μεταξύ των Αποφοίτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ κατά το έτος 2010 απονέμεται στον κ. Πασχάλη ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, με Βαθμό Διπλώματος 9.61.

Το B΄ Βραβείο Επίδοσης μεταξύ των Αποφοίτων της Σχολής Χημικών  Μηχανικών του ΕΜΠ κατά το έτος 2010 απονέμεται στον κ. Χαράλαμπο ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ, με Βαθμό Διπλώματος 9.18.

Το Γ΄ Βραβείο Επίδοσης μεταξύ των Αποφοίτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ κατά το έτος 2010 απονέμεται στην κ. Μαρία ΛΙΒΑΝΙΟΥ, με Βαθμό Διπλώματος 8.98.