Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Τύπο, ευχάριστη έκπληξη για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποτέλεσε η πρόσφατη ανακοίνωση της αναλυτικής κατάταξης των 500 καλύτερων Πανεπιστημίων  (http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4594409). Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το ΕΜΠ βρίσκεται στην 114η καλύτερη θέση του κόσμου στον τομέα της Μηχανικής και Τεχνολογίας, θέση υψηλότερη από κάθε άλλο Ελληνικό ΑΕΙ.

Επίσης, σημειώνεται ότι το Πολυτεχνείο κατέχει την 273η θέση στην παγκόσμια κατάταξη στον τομέα των βιοεπιστημών, όπου η Σχολή Χημικών Μηχανικών συνεισφέρει σημαντικά (βιοτεχνολογία, τρόφιμα, βιοκαύσιμα, βιοϊατρικά, αγρο-βιομηχανίες κ.α.).