Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Η νέα σύνθεση των Μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), του ανώτατου συμβουλευτικού οργάνου για τη διαμόρφωση Εθνικής πολιτικής Έρευνας & Τεχνολογίας, περιλαμβάνει τον Καθηγητή της Σχολής μας κ. Θεόδωρο (Δώρο) Θεοδώρου (http://www.ekt.gr/content/display?prnbr=81440). Ο κ. κ. Θεοδώρου και  τα άλλα μέλη του ΕΣΕΤ, όλοι διεθνώς διακεκριμένοι επιστήμονες, επωμίζονται σοβαρότατο έργο σε κρίσιμες συνθήκες.