Διακρίσεις-Επιτεύγματα

H Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Modification, Degradation and Stabilization of Polymers σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών του ΕΜΠ, με υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής μας κ. Κ. Παπασπυρίδη   διοργάνωσαν με επιτυχία το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο MoDeSt 2010 στην Αθήνα, την περίοδο 5 - 9 Σεπτεμβρίου 2010. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Δελτίο Τύπου των οργανωτών του Συνεδρίου (http://www.chemeng.ntua.gr/content/news/newsdoc_276_21_9_2010.pdf).