Διακρίσεις-Επιτεύγματα
Τετάρτη, 08 Σεπτεμβρίου 2010

Εγκρίθηκε για χρηματοδότηση με start-up grant, από το πρόγραμμα IDEAS του European Research Council, η ερευνητική πρόταση του Θανάση Παπαθανασίου, με τίτλο ?Roughness design towards reversible non- / full-wetting surfaces: From fakir droplets to liquid films?.
Ο Θ. Παπαθανασίου είναι διπλωματούχος (1994), διδάκτορας (2000) και ερευνητικός συνεργάτης της Σχολής μας.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.131.840,00 EUR και διάρκεια υλοποίησης πενταετή (2010-2015).