Διακρίσεις-Επιτεύγματα
Τετάρτη, 08 Σεπτεμβρίου 2010

Η διπλωματική εργασία της Μαρίας-Ιωάννας Καΐρη, με τίτλο "Προσομοίωση συστήματος ψύξης φωτοβολταϊκών κυψελίδων", που εκπονήθηκε στη Σχολή μας με επιβλέποντα τον Καθ. Α. Μπουντουβή, βραβεύτηκε με το 3ο Θωμαΐδειο Βραβείο Καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας του έτους 2008.

Βλ. απόφαση Συγκλήτου 28-8-2010