Διακρίσεις-Επιτεύγματα
Τετάρτη, 08 Σεπτεμβρίου 2010

Η διδακτορική διατριβή του Σπύρου Σκλαβούνου, με τίτλο "Διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε χημικές εγκαταστάσεις?, που εκπονήθηκε στη Σχολή μας με επιβλέποντα τον Αναπλ. Καθ. Φ. Ρήγα, έλαβε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείας στην Ασφάλεια Διεργασιών (Excellence Award in Process Safety) του έτους 2010, από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χημικής Μηχανικής (European Federation of Chemical Engineering - EFCE).

Βλ. σχετική ανακοίνωση