Διακρίσεις-Επιτεύγματα
Τετάρτη, 08 Σεπτεμβρίου 2010

Η διδακτορική διατριβή του Νίκου Βούρδα, με τίτλο "Μικρο-ρευστομηχανική για χημική και βιολογική μικροανάλυση: Αλληλεπίδραση πολυμερών με πλάσμα αερίων για την εκλεκτική εγχάραξη και τροποποίηση αυτών", που εκπονήθηκε στη Σχολή μας με επιβλέποντα τον Καθ. Α. Μπουντουβή, βραβεύτηκε με το 1ο Θωμαΐδειο Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής του έτους 2007

Βλ. απόφαση Συγκλήτου 26-3-2010