Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας διακρίθηκε στον πρωτοποριακό διαγωνισμό καινοτομίας Hackathon PLASTIC FANTASTIC. Ο διαγωνισμός, που οργανώθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα REMEDIES, εστίαζε στην ανακάλυψη διαδικασιών για την ανίχνευση, τον προσδιορισμό, τη συλλογή, την αξιοποίηση και την πρόληψη των πλαστικών απορριμμάτων. Στον διαγωνισμό αυτό, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2024, συμμετείχαν 25 ομάδες από Ευρώπη, Αφρική και Αμερική.

Μέλη της ομάδας IndBioCat που διευθύνεται από τον Καθηγητή Ε. Τόπακα παρουσίασαν την καινοτόμα ιδέα “BioRise: Biotechnological Innovation for Plastic Valorization”. Η προτεινόμενη λύση εστίαζε στην ενζυμική αποικοδόμηση των πλαστικών και την επακόλουθη αξιοποίησή τους μέσω ζύμωσης, χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς που έχουν εξελιχθεί με τη βοήθεια της μεταβολικής μηχανικής. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως βιοχρωστικές/βιοδραστικές ουσίες και βιοπλαστικά.

Η ιδέα BioRise ξεχώρισε ανάμεσα στις προτάσεις και αναδείχθηκε ως μία από τις δύο νικητήριες, κερδίζοντας χρηματικό έπαθλο, καθώς και την ευκαιρία για τρίμηνη καθοδήγηση από κορυφαίους ειδικούς στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Αυτή η καθοδήγηση θα συμβάλει στην επιτάχυνση και την εξέλιξη της ιδέας σε μια επιτυχημένη επιχείρηση.

Η ομάδα BioRise αποτελείται από τον Ε. Νικολάιβιτς, μέλος ΕΔΙΠ, και τους υποψήφιους διδάκτορες Γ. Ταξείδη και Κ. Μακρυνιώτη, οι οποίοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτής της σημαντικής διάκρισης.