Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Ο Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ του έτους 2003, είναι μεταξύ εκείνων που επέτυχαν ερευνητική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας - European Research Council (ERC).  Η χρηματοδότηση ύψους  €2.5 εκατ. μέσω του  προγράμματος ERC Advanced Grant συνιστά εξαιρετική επιτυχία επειδή είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και  δίδεται σε εξέχοντες/ουσες ερευνητές/ριες που διακρίνονται για την ακαδημαϊκή τους αριστεία. Η πρόταση που χρηματοδοτείται εντάσσεται στην έρευνα αντιμετώπισης του καρκίνου – τίτλος: “Overcoming Mechanically-Induced Resistance to Chemo-Immunotherapy in Pancreatic Cancer (MechanoResistance)” – βλ. σχετική ανακοίνωση του ERC.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η επιτυχία του Τ. Στυλιανόπουλου στο ERC είναι η τρίτη στη σειρά μέσα στην τελευταία δεκαετία. Έχουν προηγηθεί  μία  με ERC  Starting Grant και μία με ERC Consolidator Grant.