Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Μετά από αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν το 2022 και υπεβλήθησαν για βραβείο καλύτερης διπλωματικής εργασίας, επελέγησαν, ανά Τομέα, οι ακόλουθες:

ΤΟΜΕΑΣ Ι

Η Διπλωματική Εργασία της κας  Βασιλικής Κακοκέφαλου επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Χημικών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2022. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Ανάπτυξη πράσινης μεθοδολογίας σύνθεσης ωρονών με χρήση φυσικών βαθέως ευτηκτικών διαλυτών (ΝaDESs) σε συνδυασμό με τεχνικές υψηλής ενέργειας» και Επιβλέπουσα η Καθηγήτρια κα Αναστασία Δέτση.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ

Η Διπλωματική Εργασία της κας Βασιλείας Σπυριδάκη επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2022. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Υπολογισμοί διατάραξης ελεύθερης ενέργειας για τη μελέτη πρόσδεσης νευροτοξινών στο γλουταμινικό υποδοχέα ΑΜΡΑ», και Επιβλέπων ο Επίκουρος  Καθηγητής κος Μιχαήλ Καβουσανάκης.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ

Η Διπλωματική Εργασία του κου  Ιάσωνα Κοντόπουλου επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2022. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Κατασκευή και Επιμετάλλωση τριδιάστατα εκτυπωμένων συνθέτων πολυμερικών δoμών (Electroplating of 3D-printed polymeric complex structures)» και Επιβλέπων ο Καθηγητής κος Κωνσταντίνος Χαριτίδης.

ΤΟΜΕΑΣ IV

Η Διπλωματική Εργασία της κας Μαριλένας Μαθιουδάκη επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2022. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Αξιοποίηση ενζυμικά παραγόμενων πολυμερών σε συστήματα εγκλεισμού δραστικών ουσιών» και Επιβλέπουσα η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Σταματίνα Βουγιούκα .

Οι φοιτητές που εκπόνησαν τις ανωτέρω διπλωματικές εργασίες θα βραβευθούν κατά την τελετή απονομής των διπλωμάτων στους αποφοίτους του έτους 2022.