Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Μετά από αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν το 2021 και υπεβλήθησαν για βραβείο καλύτερης διπλωματικής εργασίας, επελέγησαν, ανά Τομέα, οι ακόλουθες:

ΤΟΜΕΑΣ Ι

Η Διπλωματική Εργασία του κου Βασίλειου Κοτζαουστόπουλου επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Χημικών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2021. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Σύνθεση νέων βάσεων Schiff 2,3-διυδροκιναζολιν-4(1Η)-ονών και μελέτη της ικανότητάς τους να αλληλεπιδρούν με το DNA» και Επιβλέπουσα η Καθηγήτρια κα Αναστασία Δέτση.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ

Η Διπλωματική Εργασία του κου Βασίλειου Μηναδάκη επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2021. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Ανάπτυξη φαρμακοκινητικών μοντέλων για την περιγραφή της βιοκατανομής νανοσωματιδίων διοξειδίου του τιτανίου», και Επιβλέπων ο Καθηγητής κος Χαράλαμπος Σαρίμβεης.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ

Η Διπλωματική Εργασία της κας Θέμιδος Κρασουδάκη επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2021. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Αυτοκαθαριζόμενα πολυλειτουργικά υμένια για την προστασία αρχιτεκτονικών επιφανειών» και Επιβλέπων ο Αναπληρωτής Καθηγητής κος Αστέριος Μπακόλας.

ΤΟΜΕΑΣ IV

Η Διπλωματική Εργασία του κου Κωνσταντίνου Μακρυνιώτη επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2021. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Ανακάλυψη και βελτιστοποίηση ετερόλογης έκφρασης πολυεστερασών με δυνατότητα αποικοδόμησης πλαστικών» και Επιβλέπων ο Αναπληρωτής Καθηγητής κος Ευάγγελος Τόπακας.

Οι φοιτητές που εκπόνησαν τις ανωτέρω διπλωματικές εργασίες θα βραβευθούν κατά την τελετή απονομής των διπλωμάτων στους αποφοίτους του έτους 2021.