Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Μετά από αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν το 2020 και υπεβλήθησαν για βραβείο καλύτερης διπλωματικής εργασίας, επελέγησαν, ανά Τομέα, οι ακόλουθες:

ΤΟΜΕΑΣ Ι

Η Διπλωματική Εργασία της κας Ζωής Νικολάου επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Χημικών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2020. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση υγρών ρύπων με χρήση TiO2 νάνο-υλικών – Βελτιστοποίηση πρωτοκόλλου φωτοκαταλυτικών μετρήσεων» και Επιβλέπουσα η Καθηγήτρια κα Ευαγγελία Παυλάτου.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ

Η Διπλωματική Εργασία του κου Ιάσωνα Σωτηρόπουλου επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2020. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Ανάπτυξη υπολογιστικών ροών για την εκπαίδευση μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης ιδιοτήτων υλικών με τεχνικές μηχανικής μάθησης», και Επιβλέπων ο Καθηγητής κος Χαράλαμπος Σαρίμβεης.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ

Η Διπλωματική Εργασία του κου Πατούνα Ευάγγελου επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2020. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Cryo-SEM Visualization of Nanobubbles» και Επιβλέπων ο Καθηγητής κος Θεόδωρος Θεοδώρου.

ΤΟΜΕΑΣ IV

Η Διπλωματική Εργασία του κου Αλέξανδρου-Βασίλειου Κατσιμίχα επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2020. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Επίδραση διεργασιών κυτταρικής διάρρηξης στην ενθυλάκωση αιθέριου ελαίου ρίγανης σε κύτταρα ζυμομυκήτων Saccharomyces Cerevisiae» και Επιβλέπων ο Καθηγητής κος Πέτρος Ταούκης.

Οι φοιτητές που εκπόνησαν τις ανωτέρω διπλωματικές εργασίες θα βραβευθούν κατά την τελετή απονομής των διπλωμάτων στους αποφοίτους του έτους 2020.