Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Ο Εκδοτικός Οίκος Springer Nature (New York), ανήγγειλε την έκδοση ενός νέου διεθνούς συγγράμματος 640 σελίδων, το οποίο βασίστηκε στη σχετική πρόταση, και στη συνέχεια την καθοδήγηση και τον συντονισμό - ως Editor - του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΜΠ Εμμανουήλ Κούκιου.

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στο Μέλλον της Παγκόσμιας Βιο-οικονομίας και Βιο-κοινωνίας, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις ταχύτατα αναδυόμενες Βιο-επιστήμες και Βιο-τεχνολογίες, και έχει τίτλo: Bio#Futures - Foreseeing and Exploring the Bioeconomy.

Αυτό που ξεχωρίζει το βιβλίο από άλλα σχετικά είναι η πολυ-επιστημονική του προσέγγιση, που βασίζεται στην μακροχρόνια εμπειρία της Ερευνητικής Ομάδας ΒΙΟΤΟΠΟΣ του Εμμ. Κούκιου, που αναπτύχθηκε στη Σχολή Χημικών μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, στο έργο διαμόρφωσης του βιβλίου κλήθηκαν να συνεισφέρουν με την υψηλού επιπέδου γνώση τους σε 27 σημαντικά θέματα 70 διακεκριμένοι ερευνητές από 17 χώρες σε 4 ηπείρους, με εξειδίκευση στο μεταίχμιο πολλών επιστημών, πεδίων και κλάδων. Το βιβλίο προλογίζει ο διακεκριμένος στοχαστής σε θέματα αειφορίας και οικο-ανάπτυξης, Gunter Pauli.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα θέματα του νέου βιβλίου περιλαμβάνεται η τρέχουσα πανδημία και η διαμόρφωση εμβολίων που επιχειρούν να την αντιμετωπίσουν.

Το νέο βιβλίο έχει στόχο, με την συνθετική προσέγγιση που επιχειρεί, να αποτελέσει στα χέρια των αναγνωστών του χρηστικό βοήθημα και εγχειρίδιο δράσης και πλοήγησης στον ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο που ανατέλλει στις προσεχείς δεκαετίες.

Περισσότερες πληροφορίες για τα περιεχόμενα του νέου βιβλίου μπορεί κανείς να βρει στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.springer.com/gp/book/9783030649685

Η ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου (e-book) είναι ήδη διαθέσιμη, ενώ σύντομα θα ισχύει το ίδιο και για την hardcover έκδοσή του.