Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Μετά από αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν το 2019 και υπεβλήθησαν για βραβείο καλύτερης διπλωματικής εργασίας, επελέγησαν, ανά Τομέα, οι ακόλουθες:

ΤΟΜΕΑΣ Ι
Η Διπλωματική Εργασία της κας Διονυσίας Αναγνωστοπούλου επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Χημικών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2019. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Μελέτη του μηχανισμού έκλουσης φαρμακευτικών ενώσεων από στήλη ακινητοποιημένης ανθρώπινης λευκωματίνης του ορού (HSA) – Συσχέτιση με φαρμακοκινητικά μεγέθη» και Επιβλέπων ο Επίκουρος Καθηγητής κος Φώτιος Τσόπελας.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ
Η Διπλωματική Εργασία του κου Αντώνιου Δαφνομήλη επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2019. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Dynamic Simulation and Optimization of Ampicillin Crystallization», Επιβλέπων ο Καθηγητής κος Ανδρέας Μπουντουβής και Συνεπιβλέπων ο κος Δημήτριος Γερογιώργης, Senior Lecturer, Univ. Edinburgh (η Δ.Ε. εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus).

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ
Η Διπλωματική Εργασία του κου Νικολαΐδη Ιωάννη επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2019. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Αποτίμηση λίθου αποκατάστασης για το ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας στον ποταμό Άραχθο στην Ήπειρο» και Επιβλέπουσα η Καθηγήτρια κα Αντωνία Μοροπούλου.

ΤΟΜΕΑΣ IV
Η Διπλωματική Εργασία του κου Μιχαήλ-Μάριου Ψαριανού επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2019. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Αξιοποίηση παραπροϊόντων ελαιουργίας για την ανάκτηση συστατικών υψηλής προστιθέμενης αξίας με εφαρμογή Υπερυψηλής Πίεσης και Παλμικών Ηλεκτρικών Πεδίων» και Επιβλέπων ο Καθηγητής κος Πέτρος Ταούκης.


Οι φοιτητές που εκπόνησαν τις ανωτέρω διπλωματικές εργασίες θα βραβευθούν κατά την τελετή απονομής των διπλωμάτων στους αποφοίτους του έτους 2019.