Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Μετά από αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν το 2018 και υπεβλήθησαν για βραβείο καλύτερης διπλωματικής εργασίας, επελέγησαν, ανά Τομέα, οι ακόλουθες:

ΤΟΜΕΑΣ Ι

Η Διπλωματική Εργασία του κ. Δημητρίου Βόζιου επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Χημικών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2018. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Σύνθετες Νανοδομημένες επικαλύψεις μήτρας Ni με Ενίσχυση Γραφενίου» και Επιβλέπουσα η Καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Παυλάτου.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ

Η Διπλωματική Εργασία του κ. Διονύσιου Σέμα επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2018. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Τριδιάστατη Προσομοίωση Στατικής και Δυναμικής Διεβρεκτικότητας Μικρο- και Νάνο-δομημένων Επιφανειών» και Επιβλέπων ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Αθανάσιος Παπαθανασίου.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ

Η Διπλωματική Εργασία της κ. Αικατερίνης Γαλατά επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2018. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Θερμοδυναμική Ανάλυση Δυαδικών Μιγμάτων Lennard-Jones μέσω της Θεωρίας Kirkwood-Buff» και Επιβλέπων ο Καθηγητής κ. Θεόδωρος Θεοδώρου.

ΤΟΜΕΑΣ IV

Η Διπλωματική Εργασία της κ. Άννας Ανδρονοπούλου επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2018. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Μελέτη Θερμικής Αποικοδόμησης Πολυολεφινών και Επίδρασης Επιβραδυντών Καύσης» και Επιβλέπων ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Παπασπυρίδης.

Οι φοιτητές που εκπόνησαν τις ανωτέρω διπλωματικές εργασίες θα βραβευθούν κατά την τελετή απονομής των διπλωμάτων στους αποφοίτους του έτους 2018.