Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπασπυρίδης επελέγη από το European Science Foundation ως μέλος του College οf Expert Reviewers με τριετή θητεία.