Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Μετά από αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν το 2017 και υπεβλήθησαν για βραβείο καλύτερης διπλωματικής εργασίας, επελέγησαν, ανά Τομέα, οι ακόλουθες:

ΤΟΜΕΑΣ Ι
Η Διπλωματική Εργασία του κ. Δημητρίου Κωνσταντόπουλου επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Χημικών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2017. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Συμβολή στην Ανάπτυξη Νέας Αναλυτικής Τεχνικής για την Ανίχνευση Νοθείας Παρθένου Ελαιολάδου από Πυρηνέλαια και Σπορέλαια» και Επιβλέπων ο Λέκτορας κ. Φώτιος Τσόπελας.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ
Η Διπλωματική Εργασία του κ. Γεωργίου Ψαρέλλη επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2017. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Χημική Απόθεση Αλουμινίου από Ατμό από την Πρόδρομη Ένωση DMEAA: Διερεύνηση Μηχανισμών Χημείας και Κινητικής» και Επιβλέπων ο Καθηγητής κ. Ανδρέας Μπουντουβής.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ
Η Διπλωματική Εργασία της κ. Κωνσταντίνας-Χριστίνας Τόπκα επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2017. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Ηλεκτροχημική Σύνθεση Βιομιμητικών, Μικρο/Νανο Δομημένων Υπερ-Υδρόφοβων Υμενίων» και Επιβλέπων ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Αντώνιος Καραντώνης.

ΤΟΜΕΑΣ IV
Η Διπλωματική Εργασία της κ. Ευθυμίας Κουτρουφίνη επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2017. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Παραγωγή και Χαρακτηρισμός μιας Καινοτόμου Λακκάσης από το Θερμόφιλο Μύκητα Myceliophthora Thermophila» και Επιβλέπων ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Ευάγγελος Τόπακας.

Οι φοιτητές που εκπόνησαν τις ανωτέρω διπλωματικές εργασίες θα βραβευθούν κατά την τελετή απονομής των διπλωμάτων στους αποφοίτους του έτους 2017.