Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Ο Ελευθέριος Παπουτσάκης, απόφοιτος της Σχολής μας του έτους 1974, εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών (National Academy of Engineering) των ΗΠΑ.

Είναι Καθηγητής - Eugene DuPont Chair - στο Department of Chemical & Biomolecular Engineering, University of Delaware.

Με την εκλογή αναγνωρίζεται η συνεισφορά τoυ σε "metabolic engineering, especially the industrial biotechnology of Clostridia, and to biomanufacturing of therapeutic proteins".