Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Τα βραβεία του Iδρύματος Limmat Stiftung απονέμονται στους αποφοίτους του έτους 2017 με το μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος:

1ο  Καλλίτσης Κωνσταντίνος,  με βαθμό διπλώματος 9,77
2ο  Ρέβελας Κωνσταντίνος, με βαθμό διπλώματος 9,54
3ο  Ψαρέλλης Γεώργιος, με βαθμό διπλώματος 9,26

Τα βραβεία, 1ο, 2ο και 3ο, είναι 3.000€, 2.000€ και 1.000€, αντίστοιχα.