Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Ο Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εμμανουήλ Κούκιος εκλέχθηκε ως Μέλος του BioEconomy Strategic Working Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(https://www.scar-swg-sbgb.eu/)